Wat is een wildbeheereenheid?

Een wildbeheereenheid is de lokale jagersvereniging in een regio. De Nederlandse jagers werken samen in 285 wildbeheereenheden. Er zijn 278 wildbeheereenheden lid van de Jagersvereniging. Dat is 98%. De WBE’s vormen een landsdekkend netwerk.

Iedere WBE is een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur, de vereniging bestaat uit alle jachthouders uit het werkgebied. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstelling gebeurt ook vaak op initiatief van WBE’s.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.