De jacht is in de aangegeven periode toegestaan van zonsopkomst tot zonsondergang behoudens de jacht op de wilde eend, die is toegestaan van een halfuur voor zonsopgang tot een haf uur na zonsondergang...

Haas Haas 15 oktober t/m 31 december
Fazanthaan Fazanthaan 15 oktober t/m 31 januari
Fazanthen Fazanthen 15 oktober t/m 31 december
Wilde eenden Wilde eend 15 augustus t/m 31 januari
Houtduif Houtduif 15 oktober t/m 31 januari ***
wild konijn Wild konijn 15 augustus t/m 31 januari ***
patrijs de stakker van de akker Patrijs de jacht op de patrijs is gesloten


 
 
*** houtduif en konijn zijn buiten de normale jachtperiode zoals hierboven aangegeven bejaagbaar indien er schade is of te verwachten belangrijke schade kan optreden aan de gewassen, vee, bossen bedrijfsmatige visserij en wateren en zijn daarom landelijk vrijgesteld (art 65 FF-wet) door de minister van LNV zie bijlage 1 beheer en schadebestrijding diersoorten

Verder zijn ook landelijk vrijgesteld en mogen dus ook het gehele jaar door geschoten worden bij schade of te verwachte schade in het kader van beheer en schadebestrijding

Het is verboden te jagen op zondagen, de Nieuwjaarsdag, de tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de Hemelvaartsdag
Zwarte kraai Kauw Canadese gans Vos
zwarte kraai kauwtje canadese gans vos

 

Verwilderde diersoorten en exoten

Niet beschermde inheemse diersoorten dit zijn (verwilderde huisdiersoorten en exoten)  dit zijn bijvoorbeeld verbasterde boerenganzen, nijlgansen, beverrat,muskusrat, de Indische gans, wasbeer, marterhond en muntjak. De bovengenoemde soorten mogen echter alleen worden gedood met het geweer indien hiervoor een aanwijzing of ontheffing is van de betreffende provincie. Wanneer de provincie de jachtaktehouders en deze soorten niet heeft aangewezen, zijn de de jagers die die deze dieren doden in overtreding.

zie hiervoor het overzicht ;Provinciale vrijstellingen en aanwijzingen

Wel heeft u hiervoor de toestemming nodig van de grondgebruiker voor het betreden van de gronden, bij het gebruik van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.