WBE De Wielingen

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.    Geachte leden van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging,

Met ingang van 4 oktober 2017 mogen lokmiddelen voor het bejagen van de soorten op de landelijke vrijstellingslijst weer gebruikt worden. Het ministerie van Economische Zaken maakte dat vandaag bekend.


   


      
                                                                                                                              WBE De Wielingen is opgericht in 1993 en telt momenteel 64 leden.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.